Folk i beskæftigelse

subpage-image

 

Herning Kommune har en aftale med FællesBo om fortrinsret for ansøgere i beskæftigelse. Aftalen gælder for afdeling 106 Sønderager og afdeling 024 Valdemarsvej/Thyrasvej. 

Ordningen omfatter årligt max. 15 boliger i afdeling 106 Sønderager og 20 boliger i afdeling 024 Valdemarsvej/Thyrasvej. Fortrinnet gælder ikke for boliger beliggende i stueetagen.

For at være berettiget til fortrinnet, skal du opfylde følgende kriterie:

  • Du skal have fast arbejde (uden tidsbegrænset ansættelse)

Når du får tilbudt en bolig med fortrinnet ”I beskæftigelse”, skal du kunne dokumentere fast arbejde - i henhold til reglerne. Det er dig som ansøger, der skal opfylde kravene til beskæftigelse og ikke din ægtefælle/samlever.

Du skal betale normalt gebyr for at stå på ventelisten, og du kan maksimum få 3 tilbud med dette fortrin.

Husk at du skal kontakte FællesBo for at få registreret dit fortrin på din ansøgning.

Fordele ved at bo alment

Søg bolig