Akut samlivsophævelse

subpage-image

 

Skal du skilles, separeres eller flytte fra din samlever – så kan du få fortrinsret. Det gælder ikke, hvis du allerede er lejer hos FællesBo eller Boligselskabet Fruehøjgaard.

Aftalen gælder for et bestemt antal boliger og følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Du og din samlever skal have fælles hjemmeboende børn under 18 år.
  • Du og din samlever skal have haft fælles adresse i min. et år inden for de sidste tre måneder.
  • Du skal være bosat i Herning Kommune.
  • Du og din samlever skal være i akut samlivsophør.

Du skal kunne dokumentere, at betingelserne er opfyldt, og HUSK at du skal kontakte FællesBo for at få registreret dit fortrin på din ansøgning.

Fordele ved at bo alment

Søg bolig