Kriminalpræventiv indsats

subpage-image

 

Indsatserne her har til formål at forebygge kriminalitet, inden den opstår. Vi støtter børn og unge samt deres familier, så de unge oplever alternativer til at blive kriminel, og arbejder på at bryde kriminelle fødekæder. Vi arbejder udelukkende forebyggende og i tæt samarbejde med SSP og politiet om denne indsats:

 • Opsøgende gadearbejde foregår på gaden og i skolegården for at komme i kontakt med børn og unge. Vi er begge steder for at hjælpe med at skabe sammenhæng mellem skoleliv og fritidsliv. 
   
 • Fritidslivsindsatsen er hjælp til børn og unge med at finde egnede fritidsinteresser samt hjælp med at søge fritidspas hos kommunen, arrangere følgevenner og evt. skaffe sportsudstyr.
   
 • ForebyggelsesForum og lignende tiltag er et samarbejde mellem os, skole og politi i håndholdte indsatser omkring unge, som vi, skolen eller forældre er bekymret for. Der arbejdes altid med forældresamtykke og håndholdt inden for ForebyggelsesForum.
   
 • Gullestrup Aktivitets Klub (GAK) er klub den 3. fredag i hver måned i Byens Hus. Det er for alle mellem 10 og 16 år. Fredags Gak er aktiviteter, der opbygger sociale og relationelle kompetencer hos de unge. Der veksles mellem netværksaktiviteter og gæster.
   
 • TorsdagsGak er eftermiddagsaktiviteter for børn mellem  4. - 6. årgang i Byens Hus hver torsdag mellem kl. 14.00 og 16.00. Det er forskellige aktiviteter som alternativ til at hænge ud i området.
   
 • Natteravne i Lyngbyen er uddannede frivillige, der går i området i deres gule jakker og bidrager til tryghed og trivsel.