Holtbjerg

subpage-image

 

Plads Til Forskel på Holtbjerg arbejder ud fra Kulturama, Valdemarsvej 349, Herning


Teamet på Holtbjerg består af:

Vi tilbyder beboerrådgivning hver torsdag fra kl. 14.00 – 16.00.

 

Plads Til Forskel er en boligsocial helhedsplan, som har til formål at gøre det lettere at være i noget, der er svært. Vi arbejder med fire indsatsområder som er:

  • Forebyggelse og Forældreansvar: Indsatserne her har til formål at støtte op om familier og børn på Holtbjerg. Vi arbejder for at forebygge, at familieproblemerne bliver så store, at de vokser nogen over hovedet. Læs mere her.
     
  • Tryghed og Trivsel: Indsatserne her har til formål at øge trygheden og trivslen på Holtbjerg. Det er aktiviteter der støtter op om alt det gode, der sker, og som skal bidrage til at øge tilliden mellem beboerne og give gode oplevelser i nærmiljøet. Læs mere her.
     
  • Kriminalpræventiv indsats: Indsatserne her har til formål at forebygge kriminalitet, inden den opstår. Vi støtter børn og unge samt deres familier, så de unge oplever alternativer til at blive kriminel og arbejder på at bryde kriminelle fødekæder. Vi arbejder udelukkende forebyggende og i tæt samarbejde med SSP og politiet om denne indsats. Læs mere her.
     
  • Uddannelse og Beskæftigelse for unge under 30 år: Indsatserne her har til formål at støtte unge på Holtbjerg til at kunne tage en uddannelse og få et job. Vi arbejder for at forebygge frafald og opbygge kompetencer, så det bliver nemmere at passe sin skole og komme godt videre efter endt folkeskole. Læs mere her.