Kriminalpræventiv indsats

subpage-image

 

Indsatserne her har til formål at forebygge kriminalitet, inden den opstår. Vi støtter børn og unge samt deres familier, så de unge oplever alternativer til at blive kriminel, og arbejder på at bryde kriminelle fødekæder. Vi arbejder udelukkende forebyggende og i tæt samarbejde med SSP og politiet om denne indsats:

  • Opsøgende gadearbejde foregår på gaden og i skolegården for at komme i kontakt med børn og unge. Vi er begge steder for at hjælpe med at skabe sammenhæng mellem skoleliv og fritidsliv. 
     
  • Fritidslivsindsatsen er hjælp til børn og unge med at finde egnede fritidsinteresser samt hjælp med at søge fritidspas hos kommunen, arrangere følgevenner og evt. skaffe sportsudstyr.
     
  • ForebyggelsesForum og lignende tiltag er et samarbejde mellem os, skole og politi i håndholdte indsatser omkring unge, som vi, skolen eller forældre er bekymret for. Der arbejdes altid med forældresamtykke og håndholdt inden for ForebyggelsesForum.
     
  • Natteravne i Brændgårdområdet er uddannede frivillige, der går i området i deres gule jakker og bidrager til tryghed og trivsel.