Retningslinjer for cookies og persondatapolitikker

subpage-image

Websitets brug af cookies

 

Dette website anvender cookies til følgende formål:
 

Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer og gøre brugeroplevelsen bedre.

Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og hvilke sider, der er mest besøgte.

Målretning af annoncering.

 

Oversigt:

 1. Ejeroplysninger
 2. Hvad er Cookies?
 3. Brug af personoplysninger
 4. Tilgængelige oplysninger
 5. Ansvarsfraskrivelse
 6. Ændring af betingelser
 7. Øvrige rettigheder
 8. Ændring af betingelser
 9. Ugyldighed
 10. Lovvalg

1. Ejeroplysninger
Dette website udbydes af:
FællesBo
Nygade 20
7400 Herning
Tel. 9626 5858
post@faellesbo.dk

 

2. Cookies
Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres på computer, smartphone eller anden digitale enhed for at kunne genkende den ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

2.1 Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

2.2 Sådan sletter du cookies
Du kan slette cookies i din browser. Søg efter 'slet cookies' og følg vejledning.

2.3 Sådan undgår jeg cookies
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem. Søg efter 'bloker cookies' og følg vejledning.

2.4 Hvad cookies bruges til på vores website
Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere samt oplysninger om geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold herefter.

2.5 Google Analytics (trafikmåling) og Facebook
Websitet anvender cookies fra følgende tredjeparter, der har adgang til de pågældende cookies:

 • Google Analytics
 • Facebook

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

3. Brug af personoplysninger
Al behandling af persondata sker under iagttagelse af Persondataloven. Du kan kontakte FællesBo som dataansvarlig – på telefon 9626 5858 eller post@faellesbo.dk – hvis du ønsker oplysninger om, hvilke data som behandles om dig, eller hvis du ønsker oplysningerne slettet eller korrigeret. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

3.1 Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

3.2 Videregivelse af dine oplysninger
Vi benytter os af MailChimp som platform til at udsende nyhedsbreve om ledige boliger fra. MailChimp må derfor anses som databehandler, imens FællesBo er dataansvarlig. Læs mere om vores overførselsgrundlag under næste punkt.

3.3 Overførsel af oplysninger til 3. lande
Da vi bruger MailChimp, der er placeret i USA, som platform til udsendelse af nyhedsbreve om ledige boliger, overføres dine oplysninger dermed til et land uden for EU / EØS.  
Vi kan oplyse, at MailChimp er medlem af Privacy Shield-ordningen, og det danner derfor overførselsgrundlaget for vores overførsel af dine personoplysninger til MailChimp.
Læs mere her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

 

4. Tilgængelige oplysninger på FællesBos Min Side

4.1 Dit navn, brugernummer, lejemålsnummer, din adresse, telefonnummer og email.

4.2 Aftaler indgået mellem dig og FællesBo.

4.3 Korrespondance mellem dig og FællesBo via Min Side

4.4 Generel information og materiale fra FællesBo.

4.5 De under pkt. 4.1.– 4.3 nævnte oplysninger er personlige og fortrolige. FællesBo sælger eller videregive i intet tilfælde sådanne oplysninger til tredjemand uden dit forudgående samtykke, medmindre dette er påkrævet ved lov. FællesBo benytter heller ikke dine oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre du har accepteret dette.

4.6 FællesBo sletter eller anonymiserer personoplysninger, som er forældede, eller som ikke længere har relevans, fx. fordi vedkommende ikke har et (juridisk) forhold til FællesBo. FællesBo sletter ikke oplysninger, som skal opbevares i henhold til lovgivning, fx. til bogføringsmæssige formål.

 

5. Ansvarsfraskrivelse
5.1 Information på FællesBos hjemmeside gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf.

5.2 Ved kommunikation mellem FællesBo og dig uden brug af login, er FællesBo uden ansvar, såfremt informationerne ændres eller forvanskes under transmissionen, eller såfremt uvedkommende opnår adgang hertil.

5.3 Såfremt der linkes til en tredjemands hjemmeside, sker dette uden noget ansvar for FællesBo for indholdet af den side, der linkes til.

5.4 FællesBo kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af FællesBos hjemmeside, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

 

6. Ændring af betingelser
6.1 FællesBo er til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af FællesBos hjemmeside.

 

7. Øvrige rettigheder
7.1 Logoer, varemærker, billeder samt grafik m.v. på FællesBos hjemmeside tilhører FællesBo og må kun anvendes efter forudgående tilladelse.

7.2 Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af FællesBos Min Side+ / login side eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretslige såvel som strafferetslige sanktioner. Det er heller ikke tilladt, at fjerne meddelelser på FællesBos hjemmeside eller materiale tilgængeligt herpå, vedrørende ophavsret eller lignende.

7.3 Downloading og anden digital kopiering af hjemmesidens indhold eller dele heraf er alene tilladt til personligt, ikke-kommercielt brug, medmindre andet er aftalt med FællesBo.

7.4 FællesBo forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på FællesBos hjemmeside, samt at nedlægge FællesBos hjemmeside.

 

8. Ændring af betingelser
8.1 FællesBo har til enhver tid ret til at revidere disse betingelser.

8.2 Ved ændring af disse betingelser vil du blive bedt om at acceptere disse. Såfremt du herefter ikke ønsker at være bundet af de nye betingelser, vil din adgang til FællesBos Min Side+ / login side ophøre.

 

9. Ugyldighed
9.1 Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige eller ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

 

10. Lovvalg
10.1 Disse betingelser er undergivet dansk ret.