Hjemmesidepolitik

Når du besøger vores hjemmeside, fører vi en logbog over dit besøg, herunder oplysninger om din IP-adresse, din browsertype, besøgstidspunktet, de websites der linkes fra, de websites der besøges, de features der anvendes, det indhold der besøges osv. Disse oplysninger kan under visse omstændigheder få karakter af personoplysninger.

Vi bruger de ovenstående oplysninger, for at opretholde funktionaliteten og sikkerheden af vores hjemmeside.

Retsgrundlaget for behandlingen af ovennævnte personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, ifølge hvilken vi kan behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt af hensyn til en legitim interesse, og dine interesser ikke går forud herfor. Vores legitime interesser er, at vi skal kunne opretholde funktionaliteten og sikkerheden af vores hjemmeside.

Oplysninger, der registreres i forbindelse med din brug af vores hjemmeside, slettes max 540 dage efter dit besøg på hjemmesiden.


Cookies

Vores hjemmeside anvender cookies og lignende teknologier til at indsamle og behandle oplysninger om vores besøgendes brug af vores hjemmeside og services.

I forbindelse med vores anvendelse af cookies kan der ske behandling af oplysninger om din IP-adresse mv. Dette sker bl.a. med henblik på, at vi kan opretholde funktionaliteten af vores hjemmeside og udføre statistik over antallet af brugere samt oplysninger om geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold herefter.

Retsgrundlaget for behandlingen af ovennævnte personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, ifølge hvilken vi kan behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt af hensyn til en legitim interesse, og dine interesser ikke går forud herfor. Vores legitime interesser er, at vi skal kunne udføre statistik og opretholde funktionaliteten af vores hjemmeside.

De oplysninger vi behandler i forbindelse med vores anvendelse af cookies, bliver slettet, når cookien bliver slettet fra din enhed. Se mere i vores cookiepolitik.


Nyhedsbreve

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev ”Ledige boliger” registrerer vi din e-mailadresse og eventuelle andre kontaktinformationer, som kan udgøre personoplysninger, for at kunne sende vores nyhedsbreve og tilbud til dig.

Vi bruger disse yderligere oplysninger til at kunne sende dig informationer om vores ledige boliger.

Vi benytter os af MailChimp som platform til at udsende nyhedsbreve om ledige boliger fra. MailChimp må derfor anses som databehandler, imens FællesBo er dataansvarlig. Læs mere om vores overførselsgrundlag under næste punkt.
Da vi bruger MailChimp, der er placeret i USA, som platform til udsendelse af nyhedsbreve om ledige boliger, overføres dine oplysninger dermed til et land uden for EU / EØS.  Vi kan oplyse, at MailChimp er medlem af Privacy Shield-ordningen, og det danner derfor overførselsgrundlaget for vores overførsel af dine personoplysninger til MailChimp.

Retsgrundlaget for ovennævnte behandling er det samtykke, du giver, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev. Retsgrundlaget er markedsføringslovens § 10, stk. 1.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke. Dette kan fx ske ved at du henvender dig til os via kontaktoplysningerne nedenfor. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


Min Side

Tilgængelige oplysninger på FællesBos Min Side:

  • Dit navn, interessentnummer, lejemålsnummer, din adresse, telefonnummer og email.
  • Aftaler indgået mellem dig og FællesBo.
  • Korrespondance mellem dig og FællesBo via Min Side.
  • Generel information og materiale fra FællesBo.

Ovennævnte oplysninger er personlige og fortrolige. FællesBo sælger eller videregive i intet tilfælde sådanne oplysninger til tredjemand uden dit forudgående samtykke, medmindre dette er påkrævet ved lov. FællesBo benytter heller ikke dine oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre du har accepteret dette.

FællesBo sletter eller anonymiserer personoplysninger, som er forældede, eller som ikke længere har relevans, fx. fordi vedkommende ikke har et (juridisk) forhold til FællesBo. FællesBo sletter ikke oplysninger, som skal opbevares i henhold til lovgivning, fx til bogføringsmæssige formål.

Du kan se mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores beskrivelse ”Behandling af personoplysninger om beboere hos FællesBo” – på www.faellesbo.dk og Min Side på www.faellesbo.dk.

Modtager eller kateforier af modtager

Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger. Men i det omfang, at vi anvender tredjepartscookies på vores hjemmeside, kan der ske en videregivelse til udbyderen af tredjepartscookien.

Vi overlader i en række tilfælde behandlingen af dine personoplysninger til vores databehandlere. Dette er eksempelvis tilfældet, når vi lader vores data blive hostet hos en ekstern leverandør, og når vi lader en anden virksomhed varetage driften af vores hjemmeside.


Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


Kontaktoplysninger

I det omfang du har spørgsmål til ovenstående eller dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, har du altid mulighed for at kontakte os på telefon 9626 5858 eller mail: post@faellesbo.dk

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.