Vedligeholdelse

subpage-image

Du skal vedligeholde din bolig

Når du bor i en almen bolig hos FællesBo, har du pligt til at vedligeholde den. Det betyder, at du selv skal sørge for at male lofter og vægge, når de trænger. Det er dit ansvar, at boligen ikke forringes ud over almindelig slid og ælde. Og jo bedre boligen er vedligeholdt, jo mindre er udgiften til istandsættelse og evt. misligholdelse ved din fraflytning.

I afdelingens vedligeholdelsesreglement kan du se, hvordan boligen skal være, når du flytter ind, mens du bor i den, og når du flytter ud igen. Det er også i vedligeholdelsesreglementet, at du kan se, hvilken type maling du må benytte til vedligeholdelsen. Er du i tvivl, kan du spørge din ejendomsfunktionær.
Alle udgifter i forbindelse med vedligeholdelsen skal du selv afholde.

Har du have, så skal du passe den
Har du en bolig med have, så skal du selv holde den. Hvis du ikke passer haven, som det fremgår af lejekontrakten, så kan FællesBo få en gartner til at rengøre haven for din regning.

Udgifter til fælles vedligeholdelse
Alle udgifter til den udvendige vedligeholdelse er en del af huslejen. Det gælder også udgifter til fællesarealer, f.eks. trappeopgange, legepladser, beplantning i fællesarealer og vaskerier.

Fællesomkostninger til den indvendige vedligeholdelse omfatter inventar og gulve samt boligens tekniske installationer: Låse, vandrør, sanitet, el-ledninger, faste lamper samt eventuelt komfur med videre. FællesBo står for vedligeholdelse, reparation eller udskiftning af de indvendige bygningsdele, når vi vurderer, at det er nødvendigt.

afdelingshjemmesiderne kan du finde vedligeholdelsesreglementerne for den enkelte afdeling. Har du spørgsmål til vedligeholdelse af din bolig, så er du velkommen til at kontakte en inspektør i BoligService & Teknik.