Husordner

subpage-image

Tag hensyn til hinanden

Hos FællesBo er der fokus på det gode naboskab. Det er vigtigt, når der bor mange mennesker tæt sammen i en bebyggelse og et boligområde. Som naboer er man fælles om mange faciliteter, og alle er på mange måder afhængige af hinanden.

Derfor er det naturligt, at den enkelte afdeling har en husorden, som er skabt af beboerne selv. I afdelingens husorden kan du læse de fælles regler, som afdelingen har vedtaget for at passe på boligerne og de fælles arealer udenom.
Typisk er der også regler for, hvordan man tager hensyn til hinanden, fx omkring husdyr, rygning, musik og motorkørsel.

afdelingshjemmesiderne kan du finde husordenen for den enkelte afdeling.

Fordele ved at bo alment

Søg bolig