At bo alment

Ingen skal tjene på almene boliger

Som almen boligorganisation skal vi opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere almene boliger og deres fælles faciliteter, som får eller har fået offentlig støtte.

I en almen boligorganisation skal ingen tjene penge på huslejen. Den skal alene kunne dække afdelingens omkostninger, som bl.a. består af prioritetsydelser samt udgifter til administration, skatter og afgifter. Dertil kommer udgifter til vedligeholdelse og opsparing til for eksempel fornyelser og istandsættelser.

Almene boliger er en demokratisk måde at bo, og beboerne har flertal i alle styrende organer. Hver enkelt afdeling er en selvstændig økonomisk enhed, og afdelingens økonomiske midler kan kun bruges af afdelingen selv.

Når du bor hos FællesBo nyder du godt af den daglige, professionelle service fra vores ejendomsfunktionærer. Du skal ikke bekymre dig eller betale for reparationer og vedligehold, men kan nyde og bruge tiden på det, der er vigtigt for dig.

Har du problemer med en dryppende vandhane, et løbende toilet eller et komfur, som ikke virker, så skal du blot kontakte en ejendomsfunktionær. Ejendomsfunktionærerne sørger også for at vedligeholde fællesarealerne i afdelingen, fx legepladser, græsslåning og snerydning.

Hvis du vil vide mere om at bo alment, kan du læse mere om beboerdemokrati eller du kan gå ind på Boligselskabernes Landsforenings hjemmeside og læse folderen "At bo i en almen bolig".

Hvad må ændres i min bolig

Søg bolig