Invitation til workshop

Som en del af forarbejdet til helhedsplanen i afd. 401 vil vi gerne invitere dig til en workshop, hvor du, sammen med arkitekter og ansatte i FællesBo, får indflydelse på både boliger og udearealer.

WORKSHOP 
Indretninger af boliger og udearealer
Dato: Torsdag 26. maj kl. 17.00 – 19.30
Sted: Kantinen i Alpi Hallerne

Da det er jer beboere, som er eksperter i boligerne, har vi stor brug for jeres input. Vi håber derfor, at du vil sætte kryds i kalenderen og melde dig til disse spændende aftner. Du får naturligvis mulighed for at stille alle de spørgsmål, du har, og FællesBo og rådgiverne vil gøre deres bedste for at forklare, hvorfor en gennemgribende
renovering med støtte fra Landsbyggefonden er den bedste løsning for alle.

Der bliver serveret sandwich og drikkevarer til mødet, og vi vil bede om tilmelding senest 20. maj på mail: kans@faellesbo.dk eller på telefon 96 26 58 58.