Igangsætning af en helhedsplan for Vestparken

For at sikre, at Vestparken i fremtiden vil være et attraktivt sted at bo, er det i samspil med afdelingsbestyrelsen og FællesBos organisationsbestyrelse besluttet, at der skal udarbejdes en helhedsplan for afdelingen.

Med en helhedsplan vil der blive sat fokus på en renovering af boliger, bygninger og evt. udearealer. Det er muligt at ansøge Landsbyggefonden om støtte til renoveringen. Du kan følge sagen her på hjemmesiden. 

Byggetekniske undersøgelser
I sommeren 2018 blev der gennemført nogle byggetekniske registreringer i jeres boliger. Nu hvor det er besluttet, at der skal udarbejdes en helhedsplan for afdelingen med støtte fra Landsbyggefonden, skal der udføres supplerende byggetekniske registreringer, som efterlever Landsbyggefonden krav til materialet.

Når de byggetekniske undersøgelser er afsluttet, indkaldes beboerne til et møde vedrørende helhedsplanen, hvor alle lejere i jeres afdeling inviteres og får mulighed for at komme med input til renoveringen. Vi vil på workshopmødet sætte fokus på, hvad der skal til for at sikre, at jeres afdeling, også i fremtiden, vil være et attraktivt sted at bo.

På mødet vil FællesBo desuden orientere om, hvorfor det er nødvendigt at lave en helhedsplan for afdelingen.