Tidsplan for helhedsplanen

FællesBos tekniske rådgiver Norconsult færdiggjorde sidst i 2020 de byggetekniske registreringer i afdelingen.

Beboerworkshop 

Den 22. juni blev der afholdt en beboerworkshop med det formål at give en status på projektet og indhente input fra afdelingens beboere omkring renoveringen. 

På nuværende tidspunkt ajourføres helhedsplansmaterialet/ansøgningsmaterialet til Landsbyggefonden i henhold til input fra beboerworkshoppen den 22. juni.

Materialet drøftes og afstemmes efterfølgende med afdelingsbestyrelsen, inden det fremsendes til Landsbyggefonden i løbet af sensommeren. 

Næste skridt - besigtigelse ved Landsbyggefonden

Næste punkt bliver, at Landsbyggefonden kommer på besøg i afdelingen (besigtigelse), hvor de forholder sig til ansøgningsmaterialet. 

Vi kan desværre endnu ikke sige noget konkret om, hvornår vi forventer at igangsætte renoveringen af afdelingen og dermed genhusningen af jer beboere. Det er en lang proces, vi står overfor, og der kan gå en årrække, før planen ligger fast. 

Hvis du har lyst til at vide mere om processen for en helhedsplan kan du læse mere - klik her

Følg desuden med her på siden og i nyhedsbrevene, som løbende sendes ud.