Renovering af afd. 233 Rosenvænget

For at sikre, at Rosenvænget i fremtiden vil være et attraktivt sted at bo, er det i samspil med afdelingsbestyrelsen og FællesBos organisationsbestyrelse besluttet, at der skal udarbejdes en helhedsplan for afdelingen.

Med en helhedsplan vil der blive sat fokus på en renovering af boliger, bygninger og udearealer. Det er muligt at ansøge Landsbyggefonden om støtte til renoveringen.

Du kan følge sagen på hjemmesiden.

Byggetekniske undersøgelser
I forbindelse med en helhedsplan skal der gennemføres nogle byggetekniske registreringer i jeres afdeling af bygninger og udearealer. Det betyder, at du i løbet af den kommende tid vil kunne se medarbejdere fra FællesBo og vores rådgivere gå rundt i dit område for at foretage forskellige undersøgelser af bygningerne.

Invitation til workshop
Når de byggetekniske undersøgelser er afsluttet, indkaldes der til et par møder vedrørende helhedsplanen, hvor alle lejere i jeres afdeling inviteres og får mulighed for at komme med input til renoveringen. Vi vil på workshopmøderne sætte fokus på, hvad der skal til for at sikre, at jeres afdeling, også i fremtiden, vil være et attraktivt sted at bo.

På mødet vil FællesBo desuden orientere om, hvorfor det er nødvendigt at lave en helhedsplan for afdelingen.

I vil efter jul modtage en invitation til mødet, som vi forventer at holde først i det nye år.