Renovering af afd. 231 Anemonevej

Anemonevej

Afd. 231 Anemonevej ligger i Aulum og består af 77 boliger. 46 to-rums boliger og 31 tre-rums boliger.

Afdelingen har gennem en årrække haft store problemer med opfugtning af murværket, hvilket har givet mange udgifter til udbedringsarbejder.

Da der er tydelig behov for en gennemgribende renovering af især facaderne, har FællesBo søgt Landsbyggefonden om midler hertil.

Beboerinformation

Under en renovering er der mange informationer, som er relevante for beboerne. Det kan være planer over de nye boliger, nyhedsbreve, information om huslejer og meget mere. Disse dokumenter finder du her.

Referater og notater

Beboerne er en vigtig medspiller i arbejdet med en helhedsplan. Til at tale beboernes sag har afdelingen mulighed for at nedsætte et renoveringsudvalg, som inddrages i større beslutninger og holdes løbende ajour i arbejdet med helhedsplanen og når selve renoveringen går i gang. Informationen sendes til afdelingsbestyrelsen, som har ansvaret for renoveringsudvalget.

Genhusning

På Anemonevej foretages størstedelen af renoveringen udefra med udbedring af facader og tag. For beboerne i de 14 boliger, hvor der etableres kvist, kan det blive nødvendigt at flytte ud af boligen i en ganske kort periode. Bor du i en af disse boliger, vil du blive kontaktet af FællesBo. Vi tager god hånd om dig og bestræber os på at finde en midlertidig bolig til dig så tæt på Anemonevej som muligt.