Se kommende indretningsplaner og huslejer

Hvordan kommer min bolig til at se ud efter renoveringen?

Her kan du se alle tegninger over boligerne på Sønderager, som de bliver efter renoveringen. 

Se gældende planer - klik her

Se de kommende huslejer - klik her

Bemærk, at der stadig kan ske ændringer i planerne, hvis Landsbyggefonden stiller krav om det, eller hvis det i forbindelse med en eventuel besparelsesrunde bliver nødvendigt at justere enkelte detaljer.

Bemærk desuden, at forslaget til hvordan udearealerne skal renoveres ikke ligger endeligt fast. Inden renoveringen går i gang vil alle lejere i afdelingen bliver inviteret til et møde, hvor det bliver muligt at komme med ændringsforslag til planen for udearealerne.

Tiltag i helhedsplanen

Har du lyst til at se en oversigt med de tiltag som helhedsplanen indeholder hvad angår boligerne, bygningerne og udearealerne – klik her.

Bemærk, at der stadig kan ske ændringer, hvis Landsbyggefonden stiller krav om det, eller det, i forbindelse med en eventuel besparelsesrunde, bliver nødvendigt at justere enkelte detaljer.