Rådgiverudbuddet er sendt ud

Nu er opgaven med at være rådgiver for Valdemarsvej/Thyrasvejs helhedsplan sendt i udbud. 

Forberedelsen til en renoveringen er en lang proces. For Valdemarsvej/Thyrasvej er vi nået til, at vi skal finde en rådgiver, der skal planlægge og færdiggøre grundlaget for helhedsplanen, så håndværkerne efterfølgende kan udføre planerne. Den opgave er nu sendt i udbud.

Udbudsprocessen skal sikre, at Valdemarsvej/Thyrasvej får de mest kompetente rådgivere til udførelsen af helhedsplanen. 

Da FællesBo længe har vidst, at vi ville få behov for rådgivere, var et antal firmaer på forhånd prækvalificerede, og de har de nu haft en lille måned til at udarbejde et tilbud, der skal afleveres 22. januar 2021. 

På baggrund af de endelige tilbud udvælges en rådgiver. Vi forventer at kunne indgå kontrakt med en rådgiver i løbet af februar.