Forstå processen

subpage-image

 

For de afdelinger, som skal igennem en helhedsplan er procesforløbet ens. Vi har sat det op i otte overskuelige faser, så du kan danne dig et overblik:

 

Fase 1    Foreløbig helhedsplan

Med udspring i beboernes input fra en række workshops udarbejdes en foreløbig helhedsplan, der indeholder en tilstandsvurdering af afdelingen, en analyse af bebyggelserne, forslag til indretningsplaner og renovering af udearealerne – kort sagt en samlet vision for afdelingen. Planen sendes til Landsbyggefonden og er en ansøgning om, at få lov til at arbejde videre med projektet. Når Landsbyggefonden giver en tilbagemelding på den fremsendte helhedsplan sker det på en besigtigelse i afdelingen. Ser LBF grundlag for at arbejde videre med planen, giver de et foreløbigt tilsagn om midler til afdelingen. Det er ikke en endelig godkendelse af helhedsplanens indhold men betyder, afdelingen nu skal udarbejde en endelig helhedsplan.

Denne fase tager typisk 2 - 2,5 år. 

Læs mere om denne fase her.

Fase 2    Endelig helhedsplan

Hvis Landsbyggefonden giver et foreløbigt tilsagn om midler til afdelingen, indledes udarbejdelsen af den endelige helhedsplan. Udarbejdelsen af en endelig helhedsplan for en afdeling er en lang og tidskrævende proces. Typisk vil LBF forlange supplerende byggetekniske undersøgelser, tilretning af indretningsplaner og plan for udearealer. I denne fase foregår der megen dialog og forhandling med Landsbyggefonden, for netop at sikre den bedst mulige økonomi for afdelingens lejere. Forhandlingen om økonomien med Landsbyggefonden kan desværre betyde, at det viser sig at være nødvendigt at finde besparelser i projektet. Først når økonomien er på plads og helhedsplanens indhold er godkendt af Landsbyggefonden, er helhedsplanen endelig i indhold.

Denne fase tager typisk 2 – 5 år.

Læs mere om denne fase her

Fase 3    Godkendelse fra beboerne og Herning Kommune

Renoveringen af en afdeling kræver et flertal blandt beboerne for, at planen kan sættes i værk. Når LBF har godkendt helhedsplanen, skal den derfor godkendes i afdelingen på et ekstraordinært afdelingsmøde. Før det ekstraordinære afdelingsmøde bliver beboerne præsenteret for planerne og den samlede økonomi på et informationsmøde, så der bliver et klart billede af, hvad helhedsplanen kommer til at betyde for den enkelte. Planen skal herefter godkendes hos byrådet i Herning Kommune.

Denne fase tager typisk 5 – 6 måneder.

Læs mere om denne fase her


Fase 4    Projektering

Med et ja fra afdelingen går detailplanlægningen af renoveringsprojektet i gang. Både på det byggetekniske område og i forhold til beboerne. Der afholdes blandt andet arbejdsmøder vedr. indretning af udearealer og det planlægges, hvilke materialevalg (fx klinker, køkkenlåger og bordplade) beboerne selv kan få lov til at tage. For at det bliver en tryg proces i forbindelse med en eventuel genhusning, får alle beboere tildelt en personlig kontaktperson hos FællesBo, og der udarbejdes en detaljeret plan for genhusningen. 

Denne fase tager typisk 12 måneder. 


Fase 5    Udbud og licitation

Med et ja fra afdelingen går detailplanlægningen af renoveringsprojektet i gang. Både på det byggetekniske område med projektering og udbud. Og i forhold til beboerne: For at det bliver en tryg proces i forbindelse med en eventuel flytning, får alle beboere tildelt en personlig kontaktperson hos FællesBo, og der udarbejdes en detaljeret plan for genhusningen. 

Denne fase tager typisk 4-8 måneder.

 

Fase 6    Genhusning og renovering

Håndværkerne gør nu sit indtog i afdelingen. Genhusningen bliver en realitet, og de berørte beboere får nøglerne til deres nye – midlertidige eller permanente – hjem. Løbende er det en dialog mellem beboere, håndværkere og FællesBo, der sikrer, at det bliver en så overskuelig og så gene-fri proces som overhovedet muligt. FællesBo gør så meget som muligt for at informere beboerne i renoveringsperioden. Beboerne inviteres blandt andet til kick-off-møde inden byggestart. Under renoveringen informeres via nyhedsbreve og fællesfremtid.dk. Og når renoveringen er gennemført, introduceres beboerne til deres nyrenoverede hjem ved et indflytningsmøde.

Denne fase afhænger naturligvis af afdelingens størrelse, men typisk skal man som beboer regne med at være genhuset mellem 7 – 12 måneder. 

 

Fase 7    Indflytning

Når en boligafdeling renoveres, sker det typisk etapevis. Det betyder, at beboerne flytter hjem løbende. Ved indflytning i en nyrenoveret bolig har beboeren 14 dage til at melde mangler ind til FællesBo, som herefter sørger for at de bliver udbedret. Når alle beboerne er kommet godt på plads i de nye, gamle boliger, og håndværkerne er færdige både indenfor – og udenfor med de grønne områder, kan FællesBo afslutte renoveringsprojektet ved at lave et endeligt byggeregnskab (Skema C), som til sidst skal godkendes af Herning Kommune og Landsbyggefonden.

Beboermangelgennemgang samt udbedring af mangler varer typisk mellem 4-6 uger efter indflytning. Godkendelse af byggeregnskab sker ca. 1 år efter indflytning. 

 

Fase 8    1 års- og 5års gennemgang

  • 1 års-manglegennemgang i afdelingen gennemføres ca. 9 mdr. efter indflytning 
  • 5 års-manglegennemgang i afdelingen gennemføres ca. 4 år og 9 mdr. efter indflytning